Optika Zeiss

Optika Zeiss

Klinika a optika Zeiss

Na základe investora a architekta sme boli požiadaní, vyrobiť špeciálny nábytok, vybavenie interiéru predajne a kliniky Zeiss. Pre pilotné predajne očnej optiky a kliniky je design veľmi špecifický. Je navrhnutý podľa už daného korporátného designu, ktorý je striktne danný a nemenný. Tvorili ho odborníci a architekti Nemckého designového štúdia. Terajší stav bol na základe tejto šablóny nastavený už lokálnym architektom.

Špecialitou tohto interiéru je niekoľkonásobné uplatnenie oblúkov jednak s otváracími prvkami a s prvkami výsuvu. Každá jedna sekcia je úložný priestor je otvarateľný a bez úchytovo skrytý, takzvaný push systém otvárania. Dôležitým prvkom bolo osvetlenie zostavy, ktoré bolo jednak náročné na zosúladenie, tak aby intenzita tvorila jednoliatu súvislú plochu. Svetlo, nakoľko sa jedná o strikne biele plochy muselo byť nastavené, aby kopírovali bielu snehovú farbu nábytku. V našom slangu sa hovorí: „Nie je biela, ako biela.“

Luxus a náročnosť podtrhuje vytráž zo skla a špeciálny systém exetrického otvárania boxov na okuliare, ktorý je vynimočný v konštrukcii. Jednu z dominant priestoru tvorí svetelný designový stĺp v priestore predajne, ktorý je skladaný a prekladaný svetelnými akrylátovými medzikruhmi. Táto konštrukcia bola veľmi zložitá a vyžadovala si pri výrobe absolútnu presnosť skladby a vedenia  svetla. Jedná sa o našu konštrukčnú špecialitu. Týmto sme výmoční – Design-Factory Holíč.