Moderný panelákový byt

Moderný panelákový byt

Prianím majiteľa boli pravé betónové dlaždice vyrobené na mieru, žiadna imitácia. Tie mali evokovať chladivý dojem. V lete mal z toho vyžarovať ten správny chladivý pocit a ten mal byť v kontraste s teplým orechovým drevom a striekaným bielim kombinovaným nábytkom. Všetky komponenty v byte, dokonca aj obraz a lampa boli absolútne na mieru a na zákazku vyrobené.

Byt sa zvizualizoval a všetko sedelo na chlp presne. Jedna betónová doska vážila približne 50 kg a privrtávaly sa do stien špeciálnymi vrtákmi pretože steny boli z monolitického betónu. Bolo to veľmi remeselne náročné.

Klient
Klient Design-Factory
Categories